Go to content Go to menu

Historia komputerów sięga czasów dość młodych, nie wybiega daleko w przeszłość, a jednak jest wyjątkowo zagmatwana i skomplikowana. Trudno nie zgodzić się też ze stwierdzeniem, że to właśnie tego typu urządzenia elektryczne miały najbardziej znaczący wpływ na współczesnego człowieka i rozwój techniki w ogóle. O ile bowiem łatwo przyporządkować jakieś odkrycie w przemyśle czy nauce do konkretnego wydarzenia, to w sferze komputeryzacji jest to niezwykle trudne.
[Read More…]